کارتخوان ثابت / کارتخوان سیار / پوز سیار وریفون

از محبوبترین کارتخوان ثابت / کارتخوان سیار / پوز سیار برند وریفون 680 می باشد که جز دستگاه های کارتخوان سیار / پوز سیار لمسی و دکمه ای می باشد که با نمایشگر رنگی و کوچک و خوش دست هستش .