کارتخوان ثابت / کارتخوان سیار / پوز سیار نیوپوز

نیوپوز جر برندهای معتبر و قوی کارتخوان سیار ، پوز سیار می باشد که بخاطر نمایشگر لمسی و دکمه ای و نیز کوچک بودن دستگاه های کارتخوان بیسیم این برند نظر طرفداران زیادی رو جلب کرده است .