کارتخوان ثابت / کارتخوان سیار / پوز سیار پکس

از بهترین شرکت های تولیدکننده کارتخوان ثابت / کارتخوان سیار / پوز سیار برند پکس می باشد که از بهترین دستگاه های کارتخوان ثابت / کارتخوان سیار / پوز سیار می توان به کارتخوان ثابت S80  اشاره کرد که جز پرطرفدارترین دستگاه های کارتخوان ثابت / کارتخوان سیار / پوز سیار می باشد.