کارتخوان ثابت / کارتخوان سیار / پوز سیار اندرویدی

یکی از جالب ترین کارتخوان سیار / پوز سیار در ایران کارتخوان سیار / پوز سیار اندرویدی می باشد که امکانات بسیار زیادی از جمله دوربین ، پلی استور ، نرم افزار حسابداری و دیگر امکانات کارتخوان سیار / پوز سیار اندرویدی ولی اکثر امکانات دستگاه های کارتخوان سیار / پوز سیار اندرویدی در ایران کار نمی کنند.