کارتخوان ثابت / کارتخوان سیار / پوز سیار مورفان

مورفان برند تازه وارد در بازار کارتخوان سیار ، پوز سیار ، کارتخوان بیسیم ایران می باشد که طرفداران زیادی در صنف کارتخوان سیار ، پوز سیار ، کارتخوان بیسیم ایران پیدا کرده است .