کارتخوان ثابت / کارتخوان سیار / پوز سیار پکس

یکی از بهترین دستگاه های کارتخوان سیار / پوز سیار / کارتخوان ثابت مدل D210 برند پکس می باشد که این مدل کارتخوان سیار / پوز سیار در سه نوع  D210 type B و D210 type G و D210 combo می باشد که هر سه نوع این مدل سری D برند کارتخوان سیار / پوز سیار پکس جز محبوبترین های کارتخوان سیار / پوز سیار در ایران می باشد .